Tervetuloa!

Etky.fi – Tietoa informaatioteknologiasta (IT) sekä internetistä

Internet ja informaatioteknologia ovat tänä päivänä tärkeässä asemassa. Mutta mitä nämä käsitteet tarkoittavat ja miten ne ovat saaneet alkunsa?

Etky.fi:stä löydät informaatioteknologiaan ja internetiin liittyviä hyödyllisiä artikkeleita ja niksejä kuten esimerkiksi: kuinka saada työpaikka IT-alalta ilman työkokemusta, mitä tehdä jos netti tökkii, internetin hyödyntäminen työnhaussa ja internetin yleistämä tarkoin säädelty ala.

Internet

Internet on kansainvälinen yhteenkytketty tietoverkkojen järjestelmä, jolla on käytössään internet-protokolla (TCP/IP). Näitä tietoverkkoja on miljoonia koostuen yksityisten, julkisten, akateemisten, yritysten ja valtiohallintojen tietoverkoista ja ne kytkeytyvät toisiinsa erilaisten laitteistojen apua käyttäen.

Internetin alku

Tutkimukset kertovat, että vuoden 2018 kesäkuussa noin 55.1 prosentilla koko maailman ihmisistä oli mahdollisuus käyttää internetiä. Internet tuli mahdolliseksi käyttää kaikille ihmisille 1990-luvun alussa, mutta moni ei välttämättä tiedä, että idea tästä kommunikaatioteknologian mullistavasta tietoverkkojen järjestelmästä sai alkunsa jo 1960-luvun Pohjois-Amerikassa Yhdysvaltojen valtion toimesta. Sinä aikana Internetiä kutsuttiin nimellä “ARPANET” ja kun se otettiin yliopistoissa käyttöön 1970-luvulla, se sai nimityksen Internet.

Internet ja World Wide Web

Kun kerran puhutaan internetistä, niin tähän väliin on hyvä sanoa, että internet ei ole sama asia, kuin World Wide Web, eli WWW. World Wide Web sattuu vain olemaan suosituin internet-applikaatio nykyaikana. World Wide Web edustaa yhdistettyjä tekstidokumentteja, kuvia ja muita lähteitä, joita nettisivut sisältävät, kun taas internet antaa tälle fyysisen mahdollisuuden olla olemassa.

Tänä päivänä internet on täynnä mahdollisuuksia, mutta myös uhkia joita aiheuttavat mm. tietokonevirukset, tiedonkalastelijat, erilaiset haittaohjelmat, malwaret, adwaret ja niin edelleen. Näiltä uhkilta on kuitenkin melko helppoa suojautua, jos osaa pitää tietoturvan kunnossa. Tarkemmin tietoturvasta löytyy tietoturva-artikkelista tältä nettisivulta.

Informaatioteknologia

Koko ajan kasvava informaatioteknologia koostuu monista eri aloista. Näihin aloihin kuuluu mm. ohjelmistokehitys, tietotekniikka, suunnittelu, järjestelmäanalytiikka ja telekommunikaatio. Informaatioteknologia on todella laaja käsite, mutta yleisesti ottaen kaikesta millä on mitään tekemistä tietokoneiden, ohjelmistojen, tai verkkojen joita käytetään tietojen tallettamiseen, luomiseen, suojaukseen, vaihtoon tai hakuun voidaan käyttää käsitettä informaatioteknologia.

Mistä kaikki lähti liikkeelle?

Tämä käsite sai alkunsa, kun sitä käytettiin Yhdysvaltalaiset Thomas L. Whislerin sekä Harold J. Leavittin julkaisemassa vuoden 1958 lehdessä Harvard Business Review. Siihen aikaan käsitettä “IT” käytettiin vain kuvaamaan tiedon tallettamista. Ohjelmointikehitystä tekivät siihen aikaan vain matematiikkanerot ja tietotekniikan asiantuntijat, sillä ohjelmointi oli liian haastavaa muille. Internetistä ei oltu kuultukaan ja kommunikaatio tapahtui joko tavallisen postin, puhelimen tai faksin välityksellä.

Kun aikaa kului, teknologia kehittyi, tietokoneet yleistyivät ja internet keksittiin, informaatioteknologia jatkoi nopeaa kasvuaan. Maailma siirtyi huomaamatta tietokoneiden aikaan.

Nykyaikana

Tänä päivänä informaatioteknologia on avainasemassa modernissa yhteiskunnassa. Suurin osa yrityksistä menisi todennäköisesti konkurssiin ilman informaatioteknologiasta tulevaa jättimäistä hyötyä. Kommunikaatio tapahtuu vaivattomasti internetin välityksellä ja uusimpia teknologioita käyttävät yritykset ovat johtavassa asemassa.

IT-henkilöstöstä on tällä hetkellä jopa pulaa ja arvioidaan, että tarve tulee kasvamaan entisestään tulevaisuudessa teknologian kehittyessä pidemmälle. Useimmilla suurilla yrityksillä on erillinen IT-osasto, jonne palkataan alan ammattilaisia hoitamaan informaatioteknologiaan liittyviä ongelmia ja että yritysten käyttämiä IT infrastruktuureita voitaisiin ylläpitää sujuvan liiketoiminnan turvaamiseksi. Monet palkkaavat myös kolmannen osapuolen asiantuntijoita konsultoimaan informaatioteknologiaan liittyvissä ongelmissa.

Informaatioteknologian pioneereja ovat esimerkiksi Alphabet (Google), Microsoft, Apple, Samsung Electronics, Hewlett Packard Enterprise (HP), Amazon.com, IBM, LG Electronics, Hitachi, Sony, Dell, Panasonic ja Huawei.

Tuntuu hullulta ajatella, että ilman informaatioteknologiaa nämäkin jättikokoiset yritykset todennäköisesti kaatuisivat.